Cykl bezpłatnych szkoleń online!

Wiedza to najbardziej pożądana cecha wśród pracowników Instytucji Pomocy Społecznej - uważa tak aż 99,2% ankietowanych klientów pomocy społecznej!

Przejdź do formularza →
O projekcie

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

O projekcie

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ jest on współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.


Celem projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną, oświaty (pedagogów, nauczycieli, psychologów), systemu zdrowia oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z obszaru województw - łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.





Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt jest w pełni finansowany z Funduszy Europejskich.


Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z obszaru województw - łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Co zapewniamy?

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Materiały dydaktyczne - książki oraz materiały e-learningowe


Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków







Materiały dydaktyczne - książki oraz materiały e-learningowe

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków

Pamiętaj,

możesz zapisać się tylko na 1 szkolenie!

Tematy i terminy szkoleń


1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych


Termin: 20 listopada


2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną


Termin: 16 listopada


3. Psychopedagogika traumy (szkolenie dwudniowe)


Termin: 10-11 listopada, 17-18 listopada, 24-25 listopada


4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną


Termin: 6 listopada



Agenda szkoleń

9:00-12:00

Pierwsza część szkolenia

12:00-13:00

Przerwa

13:00-16:00

Druga część szkolenia

Jak to działa?

Upewnij się, że kwalifikujesz się na wzięcie udziału w szkoleniu. Informację na te temat znajdziesz w sekcji ,,O projekcie”. Jednym z wymogów jest uzyskanie zgody pracodawcy na udział w szkoleniu.

1

Zarejestruj się na wybrane szkolenie za pośrednictwem formularza. Pamiętaj, możesz uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Mailem wyślemy Ci formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

2

3

4

Wypełnione dokumenty wyślij nam w odpowiedzi na maila.

5

Po weryfikacji dokumentów, otrzymasz potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie.

6

Każdemu z uczestników kurierem wyślemy materiały dydaktyczne – książki oraz gadżety niezbędne do efektywnej nauki oraz link do webinaru.

7

Weź udział w szkoleniu, zdobądź nowe umiejętności i certyfikat uczestnictwa!

Nie przegap szansy, zapisz się już teraz!