Cykl bezpłatnych szkoleń!

Wiedza to najbardziej pożądana cecha wśród pracowników socjalnych - uważa tak aż 99,2% ankietowanych klientów pomocy społecznej!

Przejdź do formularza →
O projekcie

Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej

O projekcie

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ jest on współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.


Celem projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną, oświaty (pedagogów, nauczycieli, psychologów), systemu zdrowia oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z obszaru województw - łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt jest w pełni finansowany z Funduszy Europejskich.


Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z obszaru województw - łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Co zapewniamy?

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia


Zwrot kosztów


Nocleg


Catering w trakcie trwania szkolenia


Materiały dydaktyczne


Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków


Zwrot kosztów

Catering w trakcie trwania szkolenia

Materiały dydaktyczne

Nocleg

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków

ZAPISZ SIĘ!

1.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie


Termin: 25 lutego
Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1


2. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 24 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1


3. Psychopedagogika traumy


Termin: 25 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1


4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną


Termin: 26 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1


5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną


Termin: 31 marca

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1


6. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym

Termin: 1 kwietnia

Lokalizacja: Inter Hotel, ul. Partyzantów 1

Pamiętaj,

możesz zapisać się tylko na 1 szkolenie.

Tematy i terminy szkoleń

Ostrołęka, Radom, Toruń

1. Ostrołęka

2. Radom

1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie


Termin: 10 marca
Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4


2. Psychopedagogika traumy

Termin: 11 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4


3. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną


Termin: 12 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4


4. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną


Termin: 17 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4


5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym


Termin: 18 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 4


6. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 19 marca

Lokalizacja: Hotel Iskra Radom, ul. Planty 43. Toruń1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny- opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

Termin: 13-14 lutego

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3


2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną


Termin: 27-28 lutego

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3


3. Psychopedagogika traumy


Termin: 27-28 lutego-Brak miejsc

25-26 lutego - Dodatkowy termin
27-28 kwietnia - Dodatkowy termin
Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3


4. Podstawy nauki o więzi


Termin: 20 marca

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3


5. Współpraca interdyscyplinarna asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi


Termin: 7-8 kwietnia

Lokalizacja: Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3

.

Nie przegap szansy, zapisz się już teraz!